Voor wie

Voor werkgevers

Voor zorgverleners

Bewindvoering voor werkgevers

Medewerkers met geldproblemen komen vrijwel overal voor!

Indien u als werkgever vermoedt dat uw medewerker schulden heeft adviseren wij u om dit bespreekbaar te maken, biedt de werknemer aan om samen op zoek te gaan naar een hulptraject. Lees samen de aangeboden informatie op de site van MijnBewind, neem contact op voor aanvullende informatie of meld uw werknemer aan met het contactformulier

Wij zullen vervolgens contact opnemen om een afspraak met u en uw werknemer in te plannen om de diverse mogelijkheden te bespreken. Ons motto hierbij is “samen sterk”.

Neem contact met ons op

Hoe merk je dat een werknemer geldproblemen heeft?

Duidelijke signalen zijn vaak het aanvragen van een voorschot op het salaris, het aanvragen van een lening bij de werkgever en/of de aanwezigheid van loonbeslagen. Financiële problemen kunnen aanleiding zijn voor werkverzuim. Schulden beïnvloeden het gedrag van de medewerker hetgeen ongetwijfeld effect heeft op diens werkprestatie.

MijnBewind ondersteunt de werknemer bij het oplossen van de geldproblemen.

Bewindvoering voor zorgverleners

MijnBewind wilt u graag ontlasten in uw zorgtaken. Het kan lastig zijn als er sprake is van belangenverstrengeling tussen cliënt enerzijds en familielid/bewindvoerder anderzijds.

Wij werken niet met assistenten hetgeen zorgt voor korte directe lijnen. Bovendien draagt dit bij aan het opbouwen van een persoonlijke succesvolle relatie. Ons kantoor en onze kantoormedewerkers stellen het cliëntbelang altijd voorop, wel verschillen onze medewerkers voor wat betreft werk- en levenservaring.

Voor familie en zorgprofessionals

Natuurlijk is het lovenswaardig dat familie veel zorgtaken op zich neemt maar soms moet familie ook gewoon weer familie zijn. Het verzorgen van het financiële beheer duurt vaak te lang en het kan ervaren worden als een (te) zware taak. Wij ontlasten graag de mantelzorger en familie.

Dit geldt ook voor zorgprofessionals.  Zij hebben het beste voor met hun cliënten, zowel op gebied van zorg als op financieel terrein. Wij kunnen de kennis en expertise van zorgprofessionals op waarde inschatten. Laten we het vooral samen doen en gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Dit leidt tot optimale belangenbehartiging.

Wij informeren u, uw cliënten en betrokken familieleden graag vrijblijvend over onze dienstverlening  van dossiervoorbereiding, tot begeleiding bij de zitting op de rechtbank en natuurlijk  een gedegen uitvoering van het beschermingsbewind.

Indien u als begeleiding een financiële vraag heeft voor uw cliënt/familielid zijn onze bewindvoerders en/of kantoormedewerkers dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

Preventief

Preventieve werking is belangrijk, zaken hoeven niet eerst uit de hand te lopen alvorens assistentie wordt ingeroepen. Juist het voorkomen van misstanden is een prima uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan.

Er hoeft dus nog geen sprake te zijn van problematische schulden en ook de aard en kwaliteit van de financiële begeleiding hoeft nog niet ter discussie te staan, toch is het belangrijk om in een vroeg stadium al te contacten om mogelijke probleemsituaties voor te zijn.

Het is gebruikelijk om vooraf een kennismakingsgesprek met de cliënt(en) te voeren. U als zorgverlener bent hierbij van harte welkom, kennismaking over en weer derhalve.