Tarieven

Tarieven

De minister heeft een tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons).
Het gaat te ver en het komt de duidelijkheid niet ten goede om de verschillende tarieven hier allemaal te benoemen. Om die reden beperken we ons tot het benoemen van de meest voorkomende tarieven. Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

Neem contact met ons op

Tarieven 2021

De door de Staatssecretaris vastgestelde tarieven zijn thans gepubliceerd in de Staatscourant
(stcrt-2014-32149). In de nieuwe tariefstructuur wordt met ingang van 2015 onderscheid gemaakt tussen standaard bewinden en bewinden met problematische schulden.In onderstaande tabel staan de tarieven vermeld voor 2021 met betrekking tot beschermingsbewind.