Bewindvoering

Bewindvoering

De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de vaste inkomsten en de vaste lasten. Bij hogere uitgaven dan inkomsten onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt bij voorkeur in overleg met de cliënt maar kan toch soms leiden tot minder populaire maatregelen, er moet immers hoe dan ook ergens op bezuinigd gaan worden.

Neem contact met ons op

Wat is onderbewindstelling?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde gelden en  (toekomstige) goederen te administreren en te beheren, denk hierbij aan salaris, uitkering, belastingtoeslagen, vorderingen, schulden, inboedels, sieraden, effecten etc.

De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of een onroerende zaak. Tijdens het door de kantonrechter uitgesproken bewind worden (indien mogelijk/bij voldoende saldo) de rekeningen betaald en wordt een goede administratie gevoerd.

Wie controleert de bewindvoerder?

De kantonrechter houdt toezicht op de werkzaamheden van de bewindvoerder. Binnen 3 maanden na instelling van het beschermingsbewind dient de bewindvoerder een boedelbeschrijving op te stellen. Dit is een beschrijving van alle bezittingen en schulden ten tijde van de startdatum van het bewind. De bewindvoerder moet ook ieder jaar een “rekening & verantwoording” opstellen voor de kantonrechter. Dit is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven alsmede een schuldenoverzicht. 

​MijnBewind hecht aan transparantie.  Middels persoonlijke inlogcodes kunnen cliënten inloggen in mijn.onview.nl. Hierin zijn de mutaties op de beheer- en leefgeldrekeningen zichtbaar. Het overzicht in mijn.onview.nl wordt enkele keren per week geactualiseerd. Cliënten die geen mogelijkheid hebben om in te loggen in mijn.onview.nl kunnen op verzoek een papieren overzicht van de bankmutaties ontvangen, verzending één maal per maand.